בדיקת פרטי הצבעתך

לוח מועדים לבחירות

 • 01 אוקטובר
  יום ראשון

  היום הקובע להכללה בספר הבוחרים

 • 17 אוקטובר
  יום שלישי

  פרסום ספר הבוחרים

 • 31 אוקטובר
  יום שלישי

  פרסום מקומות העבודה/אשכולות מקומות העבודה לבחירת צירי הוועידה + מועד אחרון להגשת ערעורים על ספר הבוחרים

 • 06 נובמבר
  יום שני

  מועד אחרון להגשת ערעור על מקומות העבודה/אשכולות מקומות העבודה לבחירת צירי הוועידה