בדיקת פרטי הצבעתך

לוח מועדים לבחירות

 • 21 נובמבר
  יום שלישי

  מועד אחרון להגשת ערעורים על ספר הבוחרים

 • 23 נובמבר
  יום חמישי

  פרסום מקומות העבודה/אשכולות מקומות העבודה לבחירת צירי הוועידה + מועד אחרון להגשת ערעורים על ספר הבוחרים

 • 30 נובמבר
  יום חמישי

  מועד אחרון להגשת ערעור על מקומות העבודה/אשכולות מקומות העבודה לבחירת צירי הוועידה

 • 03 דצמבר
  יום ראשון

  מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד ציר לוועידה